PODSTAWOWE POJĘCIA

Przepuszczalność światła Lt

Stopień przepuszczalnności światła podaje ile procent światła przechodzi przez szkło i sostaje się do pomieszczenia.

 

Odbicie światła Lr

Stopień odbicia światła podaje ile procent światła jest odbijane przez szkło na zenątrz

 

Wartość współczynnika U

Współczynnik przenikania ciepła lub inaczej współczynnik U określa wartość strat cieplnych, które wywoływane są przez element budowlany. Im mniejsza jest wartość współczynnika U tym lepsze są włąsciwości termoizolacyjne.

 

Wartość współczynnika g

Wartość g dla szkła opisuje ilość energii cieplnej, która dostaje się do wnętrza pomieszczenia w wyniku promieniowania słonecznego. Wartość g skład asię z dwóch wartości: wpadającej bezpośrednio energii promieniowania słońca oraz z wartości energii zaabsorbowanej przez przeszklenie, która następnie oddawana jest do pomieszczenia w formie promieniowania cieplnego. Im mniejsza wartośćg, tym słabsze nagrzewanie się pomieszczeń od energii słonecznej a tym samym mniejsze koszty potrzebne do ich klimatyzowania.

 

Selektywność

Selektywność obliczana jest na podstawie stosunku transmisji światła (Lt) do wartości współczynnika "g". Im wartość ta jest większa tym lepszy usyskujemy stosunek przezierności szkła do energii pochodzącej z promieniowania słonecznego zatrzymanej na zewnątrz pomieszczenia