TERMINARZ KONKURSU

03.10.2011

do 27.10.2011

do 31.10.2011

do 09.12.2011

12-15.12.2011

16.12.2011

16.12.2011 - 31.01.2011

Ogłoszenie konkursu

Nadsyłanie pytań do Pełnomocnika organizatora (biuro@sarp.katowice.pl)

Udzielenie odpowiedzi na pytania

Składanie prac

Prace Sądu Konkursowego

Rozstrzygnięcie konkursu i ogłoszenie wyników

Wystawa prac konkursowych