SKŁADANIE PRAC

Na składanych materiałach konkursowych nie można umieszczać żadnych napisów nie związanych z treścią konkursu, takich jak: znaki rozpoznawcze, nazwiska autorów, podpisy lub inne mogące sugerować możliwość identyfikacji autorów pracy konkursowej.

 

            Składanie prac:

Osobiste złożenie pracy. Uczestnicy konkursu składają swoje prace w dniu 09.12.2011r.
w godzinach od 13.00 do 17.00 w siedzibie Galerii Architektury SARP przy ul. Dyrekcyjnej 9 –     tel. 32 253 97 74. Prace konkursowe należy doręczyć z pokwitowaniem złożenia pracy
konkursowej, zawierającym liczbę rozpoznawczą pracy

 

Przesłanie pracy kurierem. W wypadku korespondencyjnego złożenia pracy musi ona zostać  nadana kurierem w dniu 09.12.2011r. na adres Pełnomocnika z zastrzeżeniem dostarczenia        pracy do siedziby Pełnomocnika w dniu 10.12.2011r. w godz. pomiędzy 13.00 do 17.00.        Jako pokwitowanie honorowany będzie odpowiednio opisany list przewozowy firmy kurierskiej , na którym znajdować się będzie nr pracy konkursowej.