PYTANIA I ODPOWIEDZI

Pytania i odpowiedzi:

 

Pytanie 1:       Jaka jest dokładna lokalizacja obiektu którego aranżacja jest przedmiotem konkursu?

 

Odpowiedź:    Istnieje część magazynowa. Część rozbudowywana budynku nie istnieje. Początek realizacji, zgodnie z informacją Organizatora, nastąpi wiosną 2012r.

 

 

Pytanie 2:      Kiedy zostaną udostępnione wszystkie materiały dotyczące oferty producenta, ponieważ na stronie wciąż widnieje informacja, iż materiały pojawią się do 10 października - jednak do dziś ich nie ma. Dotyczy to m.in okuć, informacji technicznych na temat produktów, ale i kilku rodzajów szkła do wnętrz.

 

Odpowiedź:    Oferta producenta dostępna jest na stronie http://szklane-konstrukcje.com/Do_pobrania od 31.10.2011r.

 

 

Pytanie 3:      Czy możliwe jest otrzymanie załącznika nr 2 do regulaminu konkursu, o którym mowa w pkt. 3.5.1 - brak w dostępnych materiałach

 

Odpowiedź:    Załącznik nr 2 to „Pokwitowanie złożenia pracy konkursowej”, ostatnia strona w warunkach konkursu.

 

 

Pytanie 4:      Czy w aneksie kuchennym przewidziane są również miejsca siedzące? Czy określona jest ilość stanowisk kontaktu z klientem?

 

Odpowiedź:    Aneks kuchenny, którego ostateczna lokalizacja jest zadaniem konkursowym, stanowi zaplecze do podstawowej obsługi klienta: przygotowanie kawy, herbaty; podanie wody. Napoje te serwowane są na stanowisku kontaktu z klientem. Ilość stanowisk wynika ze sposobu obsługi klienta; a sposób obsługi klienta jest zadaniem konkursowym. Można przyjąć, że w tym samym momencie obsługiwanych jest dwóch klientów (lub dwie grupy klientów).

 

 

Pytanie 5:      Czy aneks kuchenny ma być wpisany w ekspozycje czy ma być oddzielony jako przestrzeń personelu/pracowników?

 

Odpowiedź:    Patrz odpowiedź na pytanie 4. Aneks kuchenny powinien zostać wydzielony. 

 

 

Pytanie 6:       Czy jest możliwa budowa antresoli?

 

Odpowiedź:    Teoretycznie tak – budynek będzie dopiero rozbudowywany  i przebudowywany. Zakres możliwej ingerencji w strukturę budynku określono w warunkach konkursu w pkt. 1.3 i 1.3.1. Pragniemy równocześnie zwrócić uwagę ,że prace konkursowe będą oceniane pod kątem następujących punktów warunków konkursu: 1.2.4 preferowana ekonomika rozwiązań i 1.4. Kryteria oceny - koszt inwestycji. Laureat konkursu za pośrednictwem Organizatora i w porozumieniu z nim będzie musiał uzgodnić wszelkie ingerencje w strukturę budynku z autorami projektu rozbudowy – RM Projekt z Wrocławia.

 

 

Pytanie 7:      Czy budynek jest zrealizowany? A jeśli tak czy jest możliwe pozyskanie zdjęć tego budynku?

 

Odpowiedź:    Patrz odpowiedź na pytanie 1.

 

 

Pytanie 8:      Czy ingerencja w fasadę jest dozwolona, to znaczy ściany i szkło fasadowe od wewnątrz?

 

Odpowiedź:    Patrz odpowiedź na pytanie 6.

 

 

Pytanie 9:       Czy jest dozwolona ingerencja w warstwy posadzki, sufitów, ścian?

 

Odpowiedź:   Patrz odpowiedź na pytanie nr 6.

 

 

Pytanie 10:     Czy jest możliwe uzyskanie logo Glassolutions w formie elektronicznej?

 

Odpowiedź: Tak, zostało umieszczone na stronie www.sarp.katowice.pl oraz http://szklane-konstrukcje.com/Do_pobrania

 

 

Pytanie 11:    Czy w związku z tym że dobudówka nie jest jeszcze zrealizowana, jakaś ingerencja w schody, materiały schodów była by dopuszczona?

 

Odpowiedź:   Patrz odpowiedź na pytanie nr 6.

 

 

Pytanie 12:    Ponieważ mamy zachować istniejącą konstrukcję schodów, czy możemy w związku z tym prosić o zdjęcia lub szczegółowe informacje na ich temat (policzkowe, na jednej belce, podwieszane, jakiego rodzaju jest konstrukcja stalowa, kolor).

 

Odpowiedź:    Patrz odpowiedź na pytanie 1 i 6.

 

 

Pytanie 13:    Podczas odczytywania rzutów napotkałyśmy problem w przekroju budynku – fragment nad drzwiami wejściowymi, gdzie znajduje się ściana . Jakie jest jej zadanie (czy jest ona elementem konstrukcyjnym, dekoracyjnym, parawanem). Czy jest ona włączona w zakres opracowania?

 

Odpowiedź:    Patrz odpowiedź na pytanie 6. W konkursie celem podstawowym jest rozwiązanie wnętrza i zaproponowanie ekspozycji produktów. W pliku cad znajduje się opis ściany S1; od zewnątrz ściany nie wolno zmieniać. Od wnętrza: tak.

 

 

Pytanie 14:    Na rzucie parteru widoczny jest słup dzielący pomieszczenie na dwie części,
w pewnej odległości od niego znajduje 'tajemnicze' kółeczko. Co to kółko oznacza? Identyczne oznaczenie znajduje się przy schodach. Jak mamy to rozumieć, jakie jest tego wyjaśnienie?

 

Odpowiedź:   Słup dzielący pomieszczenie na dwie części to słup części istniejącej. Na przecięciu osi znajdują się słupy konstrukcyjne części rozbudowywanej.

 

 

Pytanie 15:    Na rzucie parteru w ścianie łazienek znajdują się przewody wentylacyjne.
Zastosowano dwa symbole: strzałki złamanej i prostej – czy oznaczają one dostęp, otwór, wejście?

 

Odpowiedź:    Strzałka złamana oznacza wspomaganie mechaniczne wentylacji, wywiew.

 

 

Pytanie 16:    Czy w opracowaniu powinna znaleźć się pomieszczenie gospodarcze
(techniczne)? Jeśli miałoby ono nadal istnieć czy musimy zachować trzy otwory drzwiowe? 

Odpowiedź:   Pomieszczenie gospodarcze o pow. do 2m2 może zostać zaprojektowane. Może znaleźć się również w sąsiedztwie aneksu kuchennego

 

 

Pytanie 17:    Czy możemy znaleźć na stronie internetowej, a jeśli nie, to czy możemy poprosić o dostęp do próbek materiałów (modeli 3D produktów, tekstur, plików pdf, dwg) koniecznych do wykonania wizualizacji?

 

Odpowiedź:   Organizator nie posiada modeli 3D produktów, tekstur, plików pdf, dwg. Wystarczające będzie opisanie produktów na rzutach lub rozwinięciach ścian.

 

 

Pytanie 18:    Czy ściany zewnętrzne lokalu są również częścią opracowania tzn. czy można ingerować w elewację budynku?

 

Odpowiedź:   Nie należy wprowadzać zmian w elewacji budynku. Patrz również - odpowiedź na pytanie nr 6.

 

 

Pytanie 19:     Czy można tworzyć nowe otwory dachowe?

 

Odpowiedź:   Patrz odpowiedź na pytanie 6.

 

 

Pytanie 20:    Czy nad pom. 06 znajdują się okna dachowe (tak wynikałoby z przekroju A-A)?. Jeśli tak, może jest szansa umiejscowienia ich przerywaną linią na rzucie piętra.

 

Odpowiedź:    Tak, nad pom. 06 znajdują się okna dachowe.

 

 

Pytanie 21:     Ile jest stanowisk obsługi klienta?

 

Odpowiedź:   Patrz odpowiedź na pytanie 4.

 

 

Pytanie 22:     Ilu przewiduje się pracowników?

 

Odpowiedź:    Przewiduje się zatrudnienie dwóch osób obsługujących bezpośrednio „szklaną galerię”

 

 

Pytanie 23:    Czy poza wymienionymi w warunkach konkursu p-kt 1.3.2 przestrzeniami należy przewidzieć oddzielnie zaplecze socjalne i pom. pomocnicze?

 

Odpowiedź:   Zaplecza socjalnego nie należy projektować; będzie ono zlokalizowane na piętrze. Pomieszczenie gospodarcze/techniczne/pomocnicze – patrz odpowiedź 16.

 

 

Pytanie 24:     Czy aneks kuchenny ma być otwarty czy zamknięty? Jakie są preferencje inwestora?

 

Odpowiedź:    Zależy od uczestnika. Wyeksponowanie aneksu kuchennego może wiązać się z bezpośrednim tematem konkursu czyli „ekspozycją”. Schowanie go – przeciwnie.

 

 

Pytanie 25:    Czy w aneksie kuchennym poza wymienionym w warunkach konkursu wyposażeniem należy przewidzieć mikrofalówkę lub małą płytę kuchenną?

 

Odpowiedź:    Wystarczy zaprojektować płytę kuchenną dwustanowiskową

 

 

Pytanie 26:    Czy barierka schodów ma pozostać w takiej formie jaka jest widoczna na przekrojach?

 

Odpowiedź:    Niezmienne powinny pozostać stałe element struktury budynku. Barierka może zostać zaprojektowana.

 

 

Pytanie 27:    Czy inne wnętrza eksponujące produkty firmy również mają przestrzenie ekspozycyjne dwukondygnacyjne?

 

Odpowiedź:    Nie ma takiej reguły, ilość kondygnacji zależy od ilości m2 w salonie, lokalizacji oraz jego projektu/

 

 

Pytanie 28:    Czy przestrzenie dwukondygnacyjne mają pozostać otwarte czy można wprowadzać antresole?

 

Odpowiedź:   Patrz odpowiedź na pytanie 6.

 

 

Pytanie 29:     Jaka jest preferowana kolorystyka wnętrza lokalu?

 

Odpowiedź:    Kolorystyka wnętrza lokalu jest zadaniem konkursowym.

 

 

Pytanie 30:     Czy aneks kuchenny na rzucie parteru jest istniejący czy sugerowany?

 

Odpowiedź:   Patrz odpowiedź na pytanie 4.

 

 

Pytanie 31:    Czy węzeł sanitarny na rzucie parteru jest istniejący czy sugerowany? Na rysunku napisane jest: pom. istniejące, ale ściany narysowane są przerywaną linią tzn. że ścianki przeznaczone do wyburzenia, czy sugerowane?

 

Odpowiedź:    Linie przerywane pochodzą z oryginalnego projektu. Lokalizacja węzła sanitarnego jest praktycznie dowolna; do jej lokalizacji odnosi się również odpowiedź na pytanie 6.

 

 

Pytanie 32:    Pion kanalizacyjny węzła sanitarnego znajduje się w szachcie między miskami ustępowymi. Czy jest możliwość przebudowania, czy ma pozostać w tym miejscu?

 

Odpowiedź:   W wypadku zmiany aranżacji lub lokalizacji węzła sanitarnego szacht należy również przeprojektować.

 

 

Pytanie 33:    Pytanie do p-ktu 3.10 warunków konkursu: Wykaz materiałów dostarczonych uczestnikom – rzut piętra obiektu w skali 1:100 z zaznaczoną lokalizacją Szklanej Galerii i rzut sufitu w skali 1:100. Czy są to inne rysunki poza rzutem parteru i piętra, które są dostępne na stronie SARP Katowice oraz stronie GLASSOLUTION?

Odpowiedź:   Brak rzutu sufitu