PRACE KONKURSOWE

Całość pracy konkursowej stanowią:

 

 

Plansza rysunkowa:

  1. Plansza rysunkowa 100 x 70 cm w układzie poziomym wykonana dowolną techniką trwałą czytelnie ilustrującą projekt, zawierająca:

A.1. Schemat idei rozwiązania ekspozycji (dowolny rysunek lub rysunki): rzut, aksonometria,             rendering – do wyboru,

A.2. Rzut pomieszczenia SZKLANEJ GALERII minimum w skali 1:50,

A.3. Charakterystyczny przekrój w skali 1:50,

A.4. Perspektywa ilustrująca koncepcję.

Nie wolno stosować antyram ani fotoram – plansza powinna być naklejona lub narysowana na      sztywnym, lekkim podkładzie o max. grubości 1 cm.

 

 

Opis:

  1. Koperta oznaczona napisem „OPIS” zawierająca opis techniczny (maksymalnie 2 strony A4):

B.1. Opis rozwiązania.

B.2. Opis proponowanych materiałów i detali.

 

 

Karta identyfikacyjna:

  1. Koperta oznaczona napisem „KARTA” zawierająca kartę identyfikacyjną:

            Karta identyfikacyjna zawiera następującą tabelę:

Imię i nazwisko oraz data urodzenia

Adres

Adres e-mail

Procentowy udział w pracy

Podpis

Autor/

Reprezentant zespołu

 

 

 

 

 

Na pierwszym miejscu na liście autorów należy wpisać imię i nazwisko autora (w przypadku        indywidualnej pracy) lub osoby reprezentującej zespół uczestniczący w konkursie -   Reprezentanta zespołu. Wszystkie osoby wymienione w formularzu muszą własnoręcznie            złożyć przy swoim nazwisku podpis.

Karta identyfikacyjna zawiera również oświadczenia podpisane przez Reprezentanta zespołu:

-         oświadczenie o zapoznaniu się z niniejszymi Warunkami konkursu i ich akceptacja,

-         oświadczenie o przyjęciu indywidualnie lub w imieniu zespołu zobowiązania kontynuacji projektu w przypadku wyznaczenia pracy do realizacji

-         oświadczenia dotyczące danych osobowych

-         oświadczenia dotyczące praw autorskich

 

Plansza (A), opis techniczny (B) i zapieczętowana koperta z kartą identyfikacyjną (C) oznaczone zostaną przez Uczestnika konkursu dowolną sześciocyfrową liczbą identyfikacyjną danej pracy, umieszczoną w prawym górnym rogu (planszy i opisu). Ponadto, kopertę z kartą identyfikacyjną (C) należy przymocować na odwrocie planszy (A). Wszystkie elementy składowe pracy konkursowej należy umieścić w jednym wspólnym opakowaniu opisanym:

 

SZKLANA GALERIA GLASSOLUTIONS POLSKA