Akademia SG

Akademia Saint-Gobain w Polsce została powołana do życia w marcu 2011 roku. Swoje działania koncentruje wokół budowania długofalowych programów edukacyjnych i szkoleniowych wspierających realizację kluczowych założeń nowej strategii Grupy.

 

Strategię Habitat[1] określił w 2007 roku Pierre-André de Chalendar, prezes Grupy Saint-Gobain:

„Ambicją Saint-Gobain, światowego lidera na rynkach związanych z Habitatem, jest zapewnianie innowacyjnych rozwiązań odpowiadających na podstawowe wyzwania stawiane przez nasz dzisiejszy świat: rozwój gospodarczy, oszczędność energii i ochrona środowiska.”

Akademia opracowuje i udostępnia nowoczesne, praktyczne, oparte o najbardziej aktualną wiedzę programy szkoleniowych zarówno dla pracowników jak i dla Klientów Grupy Saint-Gobain.

 

Podejmuje współpracę z uczelniami technicznymi i stowarzyszeniami studenckimi w celu promowania najnowocześniejszych technologii i rozwiązań dla branży budowlanej i HPM (High Performance Materials), podejmowania współpracy w zakresie badań i rozwoju (R&D) a także promowania najbardziej utalentowanych studentów.

 

Zadania Akademii obejmują także współpracę i działania edukacyjne z technikami i szkołami zawodowymi kształcącymi w zawodach budowlanych lub powiązanych z działalnością poszczególnych organizacji wchodzących w skład Grupy Saint-Gobain w Polsce.

 

Akademia jest otwarta na wszelkie działania wspierające edukację obecnych i przyszłych pokoleń Polaków mając świadomość, że dostęp do najnowocześniejszych technologii i metod ich zastosowania zapewni nam wszystkim stabilny udział w ogólnoświatowym rozwoju gospodarczym, świadome wykorzystywanie dostępnych zasobów energetycznych przy jednoczesnym poszanowaniu naszego naturalnego habitatu, jakim jest nasze środowisko.

 

Zapraszamy do współpracy.

 


[1] Habitat - Dla Saint-Gobain Habitatem człowieka jest całe jego otoczenie, przestrzeń, w której żyje, pracuje, uczy się, przebywa, a także bawi się i porusza. Habitat nie oznacza zatem tylko i wyłącznie miejsca zamieszkania, wszędzie tam, gdzie jest człowiek jest jego Habitat. Wszędzie tam, gdzie jest Habitat, Saint-Gobain realizuje swoją Misję budowania przyszłości.